در این قسمت با لوازم اولیه و اصلی طراحی آشنا می شوید .

لوازم مورد نیاز نقاشی سیاه قلم
مداد کنته Conte Pencil. یکی از رایج ترین لوازم مورد نیاز نقاشی سیاه قلم استفاده از مداد کنته است. …
زغال و پودر زغال زغال و پودر زغال یکی دیگر از ابزار مورد نیاز نقاشی سیاه قلم است. …
پاک کن Eraser. …
متخته شاسی
حو کن Blending Stump. …
کاغذ پوستی Parchment Paper. …
ک

هیچ محصولی یافت نشد.

لوازم مورد نیاز نقاشی سیاه قلم
  • مداد کنته Conte Pencil. یکی از رایج ترین لوازم مورد نیاز نقاشی سیاه قلم استفاده از مداد کنته است. ...
  • زغال و پودر زغال زغال و پودر زغال یکی دیگر از ابزار مورد نیاز نقاشی سیاه قلم است. ...
  • پاک کن Eraser. ...
  • متخته شاسی
  • حو کن Blending Stump. ...
  • کاغذ پوستی Parchment Paper. ...
  • ک