author-avatar

درباره rezarashidi

رضا رشیدی هستم علاقمند به طراحی و نقاشی و گرایشم به چهره پردازی است و مقداری تجربه دارم و همچنان در حال یادگیری ام.